STROJNO ŽBUKANJE

-cijena STROJNOG ŽBUKANJA niža je od cijene klasičnog žbukanja

-STROJNA ŽBUKA je gotova,zamiješana u tvornici i kontrolirane kvalitete

-utrošak vremena za STROJNO ŽBUKANJE višestruko je manji nego kog klasičnog žbukanja

 

OVO SU SAMO NEKE OD PREDNOSTI STROJNOG ŽBUKANJA!

 

UKOLIKO ŽELITE KVALITETNO STROJNO ŽBUKANJE UZ POVOLJNE CIJENE NAZOVITE 098/9211-563

ILI POŠALJITE UPIT NA info@zavrsniradovi.eu

STROJNO ŽBUKANJE JE NAJPOVOLJNIJI,NAJBRŽI I NAJKVALITETNIJI NAČIN ŽBUKANJA

STROJNO ŽBUKANJE

STROJNO ŽBUKANJE

STROJNO ŽBUKANJE OSNOVNO DIJELIMO NA UNUTARNJE I VANJSKO STROJNO ŽBUKANJE

UNUTARNJE STROJNO ŽBUKANJE 

ima osnovnu namjenu stvaranja ravnih površina,te stvaranje mikroklime u objektu ugodne za rad i stanovanje.Takve površine služe kao podloga za keramičarske i soboslikarske radove

VANJSKO STROJNO ŽBUKANJE

osim dekorativne uloge,služi za zaštitu objekta od mehaničkog oštečenja i od štetnih atmosferskih utjecaja.Služi kao podloga za fasaderske radove

STROJNO ŽBUKANJE IZVODIMO NA VIŠE NAČINA I SA VIŠE VRSTA I TIPOVA STROJNIH ŽBUKA

GIPS-VAPNENA ŽBUKA

GIPS-VAPNENA ŽBUKA

ŽBUKANJE GIPS-VAPNENOM STROJNOM ŽBUKOM

Žbukanje strojnim žbukama na gips-vapnenoj bazi je najpovoljnija i najčešće izvođena vrsta žbukanja.Koristi se u svim prostorijama osim u sanitarnim čvorovima i prostorima sa povečanom količinom vlage.može biti "gletane" ili "filcane" završne obrade.

CEMENTNO-VAPNENA ŽBUKA

CEMENTNO-VAPNENA ŽBUKA

ŽBUKANJE CEMENTNO-VAPNENOM STROJNOM ŽBUKOM

Žbukanje žbukama na cementno-vapnenoj osnovi izvodi se u kupaonicama i prostorima sa povečanom vlagom.U novije vrijeme pojavio se interes investitora za žbukanjem kompletnih objekata sa ovakvom žbukom.U kombinaciji sa FINOM MALTOM dobivate površinu koju ne treba dalje obrađivati soboslikarski,nego su takve površine spremne za bojanje.Završna obrada može biti i samo na grubo poravnata odn."krajcana".Takva žbuka izvodi se u kupaonicama kao podloga za keramiku ili kao podloga za soboslikarsko gletanje ukoliko želite potpuno glatke zidove.

TERMO ŽBUKA

TERMO ŽBUKA

ŽBUKANJE TERMO ŽBUKOM

Strojno žbukanje termo žbukama izvodimo tamo gdje postoji potreba za termoizolacijom.Najčešće su to stubišta i kod stanogradnje,zidovi koji dijele dva stana.Također termo žbukom se mogu žbukati pročelja te vanjski zidovi unutar objekta da bi se dobila bolja kompletna termoizolacija .

SPECIJALNA-SANACIJSKA ŽBUKA

SPECIJALNA-SANACIJSKA ŽBUKA

ŽBUKANJE STROJNIM ŽBUKAMA ZA SPECIJALNE I SANACIJSKE RADOVE

Na određenim objektima postoje specifični zahtjevi glede otpornosti na vlagu,zračenja,isoljavanje zidova,velike debljine nanošenja,protupožarnosti itd.Tada žbukanje izvodimo specijalnim žbukama za određenu namjenu.To su uglavnom stari objekti-spomenici kulture,razni labaratoriji,objekti javne i specijalne namjene.Kod takvih objekata svaki slučaj je specifičan,te se razmatra i dogovara pojedinačno.